Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida

L’Escola de Música ofereix ensenyaments adreçats a alumnat que vol destinar una part dels seu temps de lleure a gaudir de la música. El Conservatori de Grau Professional imparteix tots aquells estudis reglats que porten a la professionalització. Aquesta diversificació d'ensenyaments permet que qualsevol persona amb inquietuds musicals pugui trobar un lloc adequat a casa nostra.

Accés a GWIDOTAULER D'ANUNCIS

CONVALIDACIONS ESO/BATXILLERAT

L'alumnat del centre que cursa ESO o Batxillerat pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries. La persona interessada ha de presentar al centre on cursa ESO o Batxillerat, durant els dos primers mesos de classe, la seva sol·licitud acompanyada d'un certificat expedit pel conservatori. Per a l'expedició del certificat utilitzeu aquest tràmit en línia:

ACCÉS AL TRÀMIT

 

 

Podeu consultar la normativa i instruccions AQUÍ (enllaç extern).

BONIFICACIONS 2022-2023

D'acord amb les ordenances fiscals es poden bonificar les quotes mensuals si es compleixen els requisits necessaris (consulteu AQUÍ la normativa). La bonificació NO s'aplica a la matrícula.

IMPORTANT! Recordeu que:
- Les bonificacions s'han de sol·licitant cada inici de curs.
- El tràmit de bonificació és independent del tràmit de matrícula.
- La bonificació s'aplica a partir del moment de la concessió de la mateixa.

BONIFICACIÓ CONSERVATORI

BONIFICACIÓ ESCOLA