Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida

L’Escola de Música ofereix ensenyaments adreçats a alumnat que vol destinar una part dels seu temps de lleure a gaudir de la música. El Conservatori de Grau Professional imparteix tots aquells estudis reglats que porten a la professionalització. Aquesta diversificació d'ensenyaments permet que qualsevol persona amb inquietuds musicals pugui trobar un lloc adequat a casa nostra.

PREINSCRIPCIÓ 2023-2024

 

Accés a GWIDOTAULER D'ANUNCIS

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2023-2024

CONSERVATORI: Preinscripció tancada
ESCOLA: Del 8 al 30 de març de 2023

Llista provisional de preinscripcions a conservatori (grau professional)

Publicació de les llistes de preinscripcions: 31 de març (escola).
- Proves d'accés (conservatori): a partir del 23 de maig.
- Proves d'aptitud (EA1) i proves de nivell (nivell elemental i resta de cursos d'EA): a partir del 15 de juny.
- Sorteig de desempat d'IN1 i IN2: abans del 20 de juny.
El calendari específic de cada prova es publicarà properament.
Matrícula: del 20 al 27 de juny.


PREINSCRIPCIÓ 2023-2024

 


BONIFICACIONS
CURS 2022-2023

D'acord amb les ordenances fiscals es poden bonificar les quotes mensuals si es compleixen els requisits necessaris. La bonificació NO s'aplica a la matrícula.

IMPORTANT! Recordeu que:
- Les bonificacions s'han de sol·licitar cada inici de curs.
- El tràmit de bonificació és independent del tràmit de matrícula.
- La bonificació s'aplica a partir del moment de la concessió de la mateixa.

BONIFICACIÓ CONSERVATORI

BONIFICACIÓ ESCOLA

 

 

 

_____________________