PRIMER QUADRIMESTRE

8 de setembre: reunió per assignar l'horari dels grups de cambra, acompanyaments, teòriques i pianistes acompanyants.
11 de setembre: festiu.
Del 12 al 16 de setembre:reunions per fer la tutoria inicial i acordar horaris de classes individuals.
19 de setembre: inici de les classes

29 de setembre: festiu (festa local).
12 d'octubre: festiu.
31 d'octubre: festiu de lliure disposició.
1 de novembre: festiu.

22 de novembre: concert de santa Cecília.

Del 14 al 18 de novembre: preavaluació.

6 de desembre: festiu.
8 de desembre: festiu.
9 de desembre: festiu de lliure disposició.

Del 12 al 16 de desembre: audicions.

21 de desembre: concert de Nadal.

22 de desembre: primer dia de les vacances de Nadal.
8 de gener: darrer dia de les vacances de Nadal.

Del 18 al 27 de gener: exàmens de matèries col·lectives.
Del 30 de gener al 3 de febrer: exàmens de matèries individuals.

SEGON QUADRIMESTRE

Del 13 al 17 de febrer: setmana cultural.

20 de febrer: festiu de lliure disposició.

Del 27 al 31 de març: audicions.

1 d'abril: primer dia de les vacances de Setmana Santa.
10 d'abril: darrer dia de les vacances de Setmana Santa.

1 de maig: festiu.

Del 4 al 10 de maig: exàmens NE4 i GP6 (alumnes que seguiran estudis superiors).

11 de maig: festiu (festa local).
12 de maig: festiu de lliure disposició.

Del 22 al 30 de maig: exàmens finals de matèries col·lectives (resta de cursos).
Del 31 de maig al 9 de juny: exàmens finals de matèries individuals (resta de cursos).

9 de juny: darrer dia lectiu.

14 de juny: concert de final de curs.

Del 19 al 23 de juny: tutories finals.

24 de juny: festiu.