PRIMER TRIMESTRE

9 de setembre: reunió per assignar l'horari dels grups de cambra, acompanyaments, teòriques i pianistes acompanyants.
11 de setembre: festiu
Del 13 al 17 de setembre:reunions per fer la tutoria inicial i acordar horaris de classes individuals.
20 de setembre: inici de les classes

29 de setembre: festiu (festa local).
12 d'octubre: festiu.
1 de novembre: festiu.

22 de novembre: concert de santa Cecília.

Del 22 al 30 de novembre: exàmens trimestrals de matèries col·lectives.
De l'1 al 13 de desembre: exàmens trimestrals de matèries individuals.

6 de desembre: festiu.
7 de desembre: festiu de lliure disposició.
8 de desembre: festiu.

SEGON TRIMESTRE

21 de desembre: concert de Nadal.

23 de desembre: primer dia de les vacances de Nadal.
7 de gener: darrer dia de les vacances de Nadal.

Del 14 al 18 de febrer: setmana cultural.

28 de febrer: festiu de lliure disposició.

Del 2 al 10 de març: exàmens trimestrals de matèries col·lectives.
De l'11 al 21 de març: exàmens trimestrals de matèries individuals.

TERCER TRIMESTRE

11 d'abril: primer dia de les vacances de Setmana Santa.
18 d'abril: darrer dia de les vacances de Setmana Santa.

1 de maig: festiu.
11 de maig: festiu (festa local).

Del 9 al 13 de maig: exàmens NE4 i GP6 (alumnes que seguiran estudis superiors).

12 de maig: festiu de lliure disposició.

Del 23 al 31 de maig: exàmens finals de matèries col·lectives (resta de cursos).
De l'1 al 10 de juny: exàmens finals de matèries individuals (resta de cursos).

6 de juny: festiu

10 de juny: darrer dia lectiu.

Data a determinar: concert de final de curs.

24 de juny: festiu.