Departament d'instruments de teclat

Cap del departament: Clara Iglesias

Piano

M.Pau Alriols
Jordi Benseny
Salomé Calderó
Marta Castelló
Eduard Espinet
Clara Iglesias
Enric Prió

Acordió

M. Nieves Rosa

Orgue i clavicèmbal

Miquel González

Piano modern

Pere Guixé

Conjunt

Ramon Andreu
Clara Iglesias