Departament d'agrupacions

Cap del departament: Dolors Ricart

Orquestra i banda

Julio Gargallo (orquestra de vent de NE, banda)
Dolors Ricart (orquestra de corda de NE, orquestra de corda de GP, orquestra simfònica)

Conjunts i ensembles

Raquel Benito (conjunt de guitarres)
Esteve Espinosa (conjunt de percussió)
Arnau Millà (ensemble de flautes)
M. Nieves Rosa (conjunt d'acordions)

Cors

Agustí López (cor d'adults)
Robert Faltus (cor, cant coral, cor jove)

Big band i combos

Pere Guixé