Escola de música

Escola de música de nivell elemental

Edat: de 6 a 14 anys.
Durada: sis cursos (IN1, IN2, NE1 a NE4).
No requereix de coneixements musicals previs, però l'alumnat que desitgi accedir a cursos a partir de NE1 haurà de superar una prova de nivell.

Escola de música de nivell mitjà

Edat: a partir de 12 anys.
Durada: 6 cursos (NM1 a NM6).
Pla d'estudis adreçat a alumnat que ha finalitzat el nivell elemental però que no desitja continuar amb els estudis de grau professional.

Escola d'adults

Edat: a partir de 18 anys.
Durada: 8 anys (EA1 a EA8).
No requereix de coneixements musicals previs, però l'alumnat que desitgi accedir a cursos diferents d'EA1 haurà de superar una prova de nivell.

Més informació:
NOFC Escola