PROVES D'ACCÉS A GRAU PROFESSIONAL
(Conservatori)
CURS 2022-2023

Les proves van finalitzar el passat 19 de maig.

PROVES DE NIVELL
(Escola de música)
CURS 2022-2023

Calendari de les proves de nivell

_____________________

NORMATIVA ESCOLA
NORMATIVA CONSERVATORI
TAXES