Escola de música d'adults

Edat: a partir de 18 anys.
Durada: 8 anys (EA1 a EA8).

Assignatures

És obligatori de cursar llenguatge musical d'EA1 fins a EA5. L'instrument es cursa a partir d'EA2, i cal cursar una assignatura de grup a partir d'EA6. Existeix també la possibilitat de cursar assignatures optatives.

Especialitats instrumentals

Acordió, baix elèctric*, cant*, clarinet, clavicèmbal*, contrabaix, fagot, flauta travessera, guitarra, oboè, orgue*, percussió, piano, piano modern*, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, viola, violí, violoncel.

*Aquestes especialitats només s’ofereixen a Escola d’Adults.

Requisits

No requereix de coneixements musicals previs, però l'alumnat que desitgi accedir a cursos diferents d'EA1 haurà de superar una prova de nivell.

Més informació:
NOFC Escola