Departament de música de cambra i cant

Cap del departament: Glòria Rodoreda

Música de cambra

Ramon Álvaro
Guillem Domingo
Esteve Espinosa
Helio García
Carles Herraiz
Laia Magrí
Encarna Monzó
Glòria Rodoreda
Dolors Ricart
M. Nieves Rosa

Cant

Montserrat Solà

Repertori cant

Alfons Escué

Taller d'òpera

Alfons Escué
Montserrat Solà