Departament de llenguatge musical, harmonia i altres assignatures

Cap del departament: Neus Baraut

Llenguatge musical

Neus Baraut
Bernat Bonjorn
Asun Illa
Agustí López
Marc Magrí
Toni Rodríguez

Harmonia

Ramon Andreu
David Esterri

Anàlisi

Ramon Andreu

Història de la música

Dolors Ricart

Contrapunt i fuga, fonaments de la composició musical

Ramon Andreu
David Esterri

Acompanyament

Neus Baraut
Agustí López
Marc Magrí
Toni Rodríguez

Aprofundiment en la percepció auditiva

Agustí López

Cant coral

Robert Faltus

Música i noves tecnologies, harmonia moderna, audició de música moderna

Pere Guixé

Educació corporal

Montse Batalla