ESCOLA DE MÚSICA
Per accedir-hi cal formalitzar una preinscripció al centre, dins les dates establertes.
Per altra banda les persones aspirants hauran de realitzar una prova de de nivell de llenguatge musical i d'instrument, segons els cursos. Aquestes proves es fan habitualment al mes de juny. Podeu consultar els programes de les proves consultant aquest enllaç.
L'especialitat de cant no es podrà cursar a nivell elemental. Només es podrà fer dins de l'Escola d'Adults, o bé accedint als cursos de l'ensenyament reglat (Conservatori).

CONSERVATORI
El Departament d'Ensenyament convoca per a cada curs les PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA que caldrà superar per tal de poder accedir als estudis reglats. Les persones aspirants que vulguin fer aquests estudis hauran d'inscriure's a aquestes proves dins els període que determina el Departament d'Ensenyament i que es publica en una resolució cada any. L'accés es pot fer a qualsevol dels sis cursos del grau professional, i sempre caldrà superar una prova de llenguatge musical/harmonia i d'instrument i, segons els cursos i l'especialitat, també de cant coral i de música de cambra. Podeu consultar el que es demana visitant aquest enllaç.

 

A part d'inscriure's a les proves, l'aspirant que vulgui cursar estudis al Conservatori o bé a l'Escola de Música ha de formalitzar també la preinscripció al centre. Un cop fetes les proves, el Conservatori i Escola de Música publica les qualificacions i fa les admissions d'alumnes a raó de les places de les que es disposi per a cada instrument i curs. Els/les aspirants admesos/es s'hauran de matricular dins els dies que el centre determini, segons el calendari que es farà públic oportunament.