Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida

L’Escola de Música ofereix ensenyaments adreçats a alumnat que vol destinar una part dels seu temps de lleure a gaudir de la música. El Conservatori de Grau Professional imparteix tots aquells estudis reglats que porten a la professionalització. Aquesta diversificació d'ensenyaments permet que qualsevol persona amb inquietuds musicals pugui trobar un lloc adequat a casa nostra.

Accés a GWIDOTAULER D'ANUNCIS

ACCÉS CURS 2022-2023

Informació sobre el calendari de proves

Resultats definitius de les proves d'accés a grau professional

MATRÍCULA: Del 24 al 28 de juny, ambdós inclosos


 

BONIFICACIONS
CURS 2021-2022

Sol·licitud en línia

Recordeu que:
- La bonificació per família nombrosa o monoparental S'HA DE SOL·LICITAR CADA CURS.
- Les bonificacions no es poden aplicar fins que es resolgui la sol·licitud de forma favorable.
- Les bonificacions s'apliquen a partir de la data de la resolució favorable de la sol·licitud.
- El tràmit de sol·licitud de bonificació és independent del tràmit de matrícula.