Departaments

Departament de llenguatge musical, harmonia i altres assignatures

Llenguatge musical, harmonia, història de la música, anàlisi, contrapunt i fuga, fonaments de la composició musical, acompanyament, aprofundiment el la percepció auditiva, cant coral, música i noves tecnologies, educació corporal.

Departament d'instruments de teclat

Piano, acordió, clavicèmbal, orgue.

Departament d'instruments de corda

Violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra.

Departament d'instruments de vent i percussió

Flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió.

Departament de música de cambra i cant

Música de cambra, cant, repertori cant, taller d'òpera, dramatització, interpretació i escena, idiomes aplicats al cant.

Departament d'agrupacions

Orquestres (NE, corda, simfònica), banda, orquestra de vent de NE.
Big band, combo.
Conjunt d'acordions, conjunt de de guitarres, conjunt de percussió.
Cor jove, cor d'adults, cant coral.