Escola de música de nivell elemental

Edat: de 6 a 14 anys.
Durada: sis cursos (IN1, IN2, NE1 a NE4).

Especialitats que es poden cursar

Instruments de l'orquestra: flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola, violoncel, contrabaix.
Instruments polifònics: acordió, guitarra, piano.

Assignatures i temps lectiu

Tots els cursos inclouen llenguatge musical, i a partir d'IN2 instrument. A NE3 i NE4 també cal cursar orquestra/conjunt instrumental/cor (segons especialitat).
La dedicació setmanal varia en funció del curs i l'especialitat, des d'1,30 hores a IN1 fins a 3,45 hores a NE4.

Requisits

L'alumnat que desitgi accedir a cursos diferents d'IN1 i IN2 haurà de superar una prova de nivell.

Més informació:
NOFC Escola