CURS 2022-2023

Resultats definitius de les proves d'accés a grau professional

Calendari de les proves de nivell (escola de música)

 

Llista definitiva de preinscripcions a escola de música
Oferta de places a grau professional

_____________________

BONIFICACIONS
CURS 2021-2022

Bonificació escola de música
Bonificació conservatori

IMPORTANT

Recordeu que:
- La bonificació per família nombrosa o monoparental S'HA DE SOL·LICITAR CADA CURS.
- Les bonificacions no es poden aplicar fins que es resolgui la sol·licitud de forma favorable.
- Les bonificacions s'apliquen a partir de la data de la resolució favorable de la sol·licitud.
- El tràmit de sol·licitud de bonificació és independent del tràmit de matrícula.

_____________________

HORARIS
CURS 2021-2022

Horaris escola de música
Horaris conservatori

_____________________

Normativa Escola de Música
Normativa Conservatori
Taxes