CURS 2022-2023

Horaris conservatori
Horaris escola

Calendari escolar

Llibres de llenguatge musical per al curs 2022-2023

_____________________

BONIFICACIONS 2022-2023

D'acord amb les ordenances fiscals es poden bonificar les quotes mensuals si es compleixen els requisits necessaris. La bonificació NO s'aplica a la matrícula.

IMPORTANT! Recordeu que:
- Les bonificacions s'han de sol·licitar cada inici de curs.
- El tràmit de bonificació és independent del tràmit de matrícula.
- La bonificació s'aplica a partir del moment de la concessió de la mateixa.

BONIFICACIÓ CONSERVATORI

BONIFICACIÓ ESCOLA

 

 

_____________________

Ordenances fiscals i preus públics 2022: ordenança fiscal 2.11 TAXA PER SERVEIS EDUCATIUS