CURS 2022-2023

CONCERTACIÓ HORÀRIA

CALENDARI DE CONCERTACIÓ HORÀRIA D'ACOMPANYAMENT, MÚSICA DE CAMBRA, MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES I REPERTORI
Podeu trobar al tauler d'anuncis de la planta baixa del centre l'assignació de grups i professorat de música de cambra.

CONCERTACIÓ HORÀRIA D'INSTRUMENT

Assignació de professorat de segon instrument i assignació d'instrument per a nou alumnat i canvi de professor/a

Assignació de professorat d'instrument a IN2

Alumnat prof. Guixé

Assignació de grups de llenguatge musical i harmonia (escola i conservatori)

Horaris conservatori
Horaris escola

Llibres de llenguatge musical per al curs 2022-2023

CONSERVATORI

Resultats definitius de les proves d'accés a grau professional

Admissions a primer curs de grau professional
Admissions a la resta de cursos de grau professional

Ordre de matrícula a grau professional (tots els cursos)

ESCOLA

Resultats definitius de les proves de nivell per accedir a EA (adults)
Resultats definitius de les proves de nivell per accedir a Nivell Elemental

Admissions a IN1, ordre de matrícula a IN1, IN2, NE, NM i EA2 per a tria d'instrument

Oferta de places d'instrument a IN2

Sortejos a IN1, IN2 i EA1 per:
- Atorgar les places entre les persones aspirants empatades a punts i que queden en la franja d'admeses i excloses;
- Establir l’ordre de llista d’espera les persones aspirants excloses;
- Establir l'ordre de matrícula per determinar la prioritat a l'hora de triar grup de Llenguatge Musical.
Podeu consultar AQUÍ els resultats dels sortejos.

_____________________

Ordenances fiscals i preus públics 2022: ordenança fiscal 2.11 TAXA PER SERVEIS EDUCATIUS