CURS 2023-2024

CONSERVATORI: Preinscripció tancada
ESCOLA: Preinscripció tancada

Llista definitiva de preinscripcions a conservatori (grau professional)

Oferta de places a grau professional

Llista definitiva de preinscripcions a escola de música

PROVES D'ACCÉS A GRAU PROFESSIONAL (conservatori)
Resultats provisionals de les proves

Proves d'aptitud (EA1) i proves de nivell (nivell elemental i resta de cursos d'EA)
Consulteu AQUÍ el calendari específic de les proves d'aptitud i nivell.

Sorteig de desempat i d'ordre de matrícula d'IN1 i IN2: dijous 15 de juny a les 18h (aula 3.0)

Matrícula: del 20 al 27 de juny

IMPORTANT
Us recomanem que verifiqueu els continguts de les proves d'accés a grau professional, així com de les proves de nivell per accedir a NE i EA i les proves d'aptitud per accedir a EA1, per tal de preparar les proves adequadament. Podeu trobar els continguts de les diferents proves tot visitant aquest enllaç: programes de les proves.

NORMATIVA

Programes de les proves
Models de proves (grau professional)

NOFC Conservatori
NOFC Escola

_____________________

CURS 2022-2023

Horaris conservatori
Horaris escola

Calendari escolar

Llibres de llenguatge musical per al curs 2022-2023

_____________________

BONIFICACIONS 2022-2023

D'acord amb les ordenances fiscals es poden bonificar les quotes mensuals si es compleixen els requisits necessaris. La bonificació NO s'aplica a la matrícula.

IMPORTANT! Recordeu que:
- Les bonificacions s'han de sol·licitar cada inici de curs.
- El tràmit de bonificació és independent del tràmit de matrícula.
- La bonificació s'aplica a partir del moment de la concessió de la mateixa.

BONIFICACIÓ CONSERVATORI

 

 

BONIFICACIÓ ESCOLA

 

 

_____________________

Ordenances fiscals i preus públics 2023: ordenança fiscal 2.11 TAXA PER SERVEIS EDUCATIUS