EQUIP DIRECTIU

Director: Josep Lluís Boix
Cap d'estudis: Agustí López
Secretari acadèmic: Ramon Andreu
Coordinadora pedagògica: Raquel Benito

CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA DE MÚSICA

PRESIDENT: Josep Lluís Boix
CAP D’ESTUDIS: Agustí López
SECRETARI ACADÈMIC: Ramon Andreu
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Alexandra Castro
REPRESENTANT DEL PAS: Emilio Martínez
REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT: Jordi Benseny, Marc Magrí, Arnau Millà, Francesc Rodoreda, Montserrat Solà
REPRESENTANTS DE MARES, PARES I TUTORS/ES: Victoria Conejo, Fco. Javier Pérez
REPRESENTANT DE L'ALUMNAT: Ana Garcia, Bonaventura Vals
REPRESENTANT DE L'AFA: Anna Faro

CONSELL ESCOLAR DEL CONSERVATORI

PRESIDENT: Josep Lluís Boix
CAP D’ESTUDIS: Agustí López
SECRETARI ACADÈMIC: Ramon Andreu
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Alexandra Castro
REPRESENTANT DEL PAS: Emilio Martínez
REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT: Jordi Benseny, Marc Magrí, Arnau Millà, Francesc Rodoreda, Montserrat Solà
REPRESENTANTS DE MARES, PARES I TUTORS/ES: Anna Cifuentes, Cesc Clavera
REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT: Joana Berenguer, Martí Sirera
REPRESENTANT DE L'AFA: Anna Faro