Plans d'estudis

El Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida ofereix plans d'estudis adaptats a diferents necessitats i inquietuds:

Estudis inicials

Escola de música de nivell elemental (edat de 6 a 14 anys)
Escola d'adults (edat a partir de 18 anys)
Itineraris musicals (edat a partir de 65 anys)

Estudis amb formació musical prèvia

Conservatori professional
Escola de música de nivell mitjà (edat a partir de 12 anys)

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tot el nou alumnat ha de formalitzar una preinscripció i superar, si s'escau, una prova d'aptitud, de nivell, o d'accés en el cas del conservatori.
Més informació:
Accés