ESCOLA DE MÚSICA

Més informació sobre la normativa referent a l'accés a l'Escola de Música AQUÍ.

CONSERVATORI

Prova específica d'accés a primer curs de Grau Professional (enllaços externs):

Proves d'accés de segon a sisè de Grau Professional (actualitzat per a les proves de 2021):

Més informació sobre la normativa vigent: consulteu aquest enllaç extern.