Escola de música de nivell mitjà

Edat: a partir de 12 anys.
Durada: 6 cursos (NM1 a NM6).

Especialitats que es poden cursar

Instruments de l'orquestra: flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola, violoncel, contrabaix.
Instruments polifònics: acordió, guitarra, piano.

Assignatures

Tots els cursos inclouen instrument, i també llenguatge musical de NM1 a NM4. A les especialitats orquestrals és obligatori de participar en una de les formacions instrumentals del centre.

Requisits

Pla d'estudis adreçat a alumnat de l'Escola de Música que ha finalitzat el nivell elemental però que no desitja continuar amb els estudis de grau professional. També per a alumnat que ha finalitzat el grau professional, o bé alumnat amb coneixements musicals previs que només vol participar en formacions vocals o instrumentals del centre.

Més informació:
NOFC Escola